Hjem arrow Om oss arrow Vedtekter

Søk

Vedtekter PDF Skriv ut E-post
Saturday 13. May 2006

VEDTEKTER FOR DEN FRIVILLIGE

INTERESSEORGANISASJONEN / FORENINGEN FATTIGNORGE

STIFTET 4.NOVEMBER 2004 – ENDRET 10.12.05

 

 1. Foreningens navn er Fattignorge

 2. Foreningens sete er i Nannestad kommune

 3. Foreningens formål er å drive forskning, informasjon og påvirkning med tema knyttet til gjelds- og fattigdomsproblemer.

 4. Det kreves personlig medlemsskap for å benytte foreningens tilbud. Et medlem skal registreres med navn og adresse.

 5. Kontingentens størrelse blir fastsatt av styret, som også fastsetter retningslinjer for innkreving av mulig ubetalt  kontingent og vilkår for at et medlemskap skal opphøre slik at medlemmet kan strykes fra foreningens medlemsliste.

 6. Foreningen har rett til å avvise nye medlemmer om det foreligger spesielle omstendigheter. Styret kan, men plikter ikke å begrunne avslag. Innbetalt kontingent betales i dette tilfellet uavkortet tilbake.

 7. For å kunne benytte noen av foreningens tilbud eller få tildelt brukernavn og passord , om det er påkrevet, må  kontingenten  være registrert på foreningens konto med de opplysninger som kreves etter punkt  4.

 8. Et medlem har rett til å skrive innlegg i foreningens forum og delta i de aktiviteter foreningen til enhver tid tilbyr.

Foruten retten til å skrive innlegg og delta i de aktiviteter foreningen tilbyr har medlemmet ingen rettigheter, verken økonomiske eller materielle.

 9. Foreningen skal ha et styre med 5 medlemmer. Styret utpeker selv sine etterfølgere. Styrets medlemmer byttes samlet eller enkeltvis når styret finner dette ønskelig. Nye styremedlemmer må velges med minst fire stemmer. Styret velger selv sin leder. Valg av leder skjer en gang pr. år. Det første styret i foreningen utpekes av foreningens stiftere.

 10. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Dets beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

 11. Styret kan oppløses ved beslutning i tråd med punkt 10. Styret avgjør til hvilket veldedig formål foreningens kapital skal gå.

 12. Styreleder  tildeles foreningens signatur.

 13. Når foreningens medlemstall har nådd 500, skal foreningens vedtekter fastsettes og endres av et årsmøte bestående av medlemmene. Fra samme tidspunkt skal også foreningens styre velges årlig. Årsmøte kan avholdes på hensiktsmessig måte ved hjelp av Internett.

 

Maura 10. desember 2005

   

 

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /vedtekter/ :