Hjem arrow Linker

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Lover og rundskriv - Juss
Her finner du noen av de mange lover og rundskriv som gjelder sosialhjelp og gjeldsrelaterte tema.
  Nettlink
  Link   Jussportalen
Et nettsted pakket med nyttig informasjon - og massevis av nyttige linker.
  Link   Forbrukerportalens råd - gjeldsordning og dine rettigheter
Mye nyttig informasjon og linker. Her får du nærmest en 'skritt for skritt' veiledning.
  Link   Gjeldsordningsloven
Har du vurdert å søke gjeldsordning? Da bør du sette deg inn i lovverket først for å unngå noen feller! Se også Forbrukerportalens råd.
  Link   Forvaltningsloven
Her finner du en del som også vil være aktuelt i forbindelse med søknader om økonomisk sosialhjelp. Nyttige opplysninger om bla. saksgangen og ikke minst om hvordan et vedtak skal begrunnes.
  Link   Mer detaljert om økonomisk sosialhjelp - kapittel 5
Rundskriv I-34/2001 Rundskrivet var ment som en veileder til både sosialtjensten og brukerne. Det er sannsynlig at den ulike praktiseringen av sosialtjenesteloven rundt om i landet er grunnen til at rundskrivet ble laget.
  Link   Sosialtjenesteloven
Kapittel 5 - Økonomisk sosialhjelp. Dette kapittelet er mer ingående behandlet i Rundskriv I-34/2001. Se egen link. Vær klar over at akkurat som de statlig veiledende livsoppholdssatser er også rundskriv kun 'veilede'.
 

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /linker/lover-og-rundskriv-juss/ :