Hjem arrow Test sosialsatsene !

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Test sosalsatsene selv! PDF Skriv ut E-post
Sunday 04. June 2006

Svært mange enslige sosialhjelpmottakere får utbetalt ca. kr. 4 200 pr. måned når boutgifter er fratrukket. Dette skal dekke alle levekostnader og inkludere et sosialt liv.

I Sola kommune sin veiledning for den som søker sosiahjelp, og det statlige rundskriv er det listet opp hva man skal kunne kjøpe/ betale med det beløpet man får fra sosialtjenesten.

Intensjonen i sosialtjenesteloven er klar :

"Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde.
§ 1-1. Lovens formål.

Formålet med denne loven er
a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre."

I brosjyren fra Sola kommune er listet opp at ca. kr. 4 200 skal rekke til : Mat ( opplysning : skal også dekke frukt og grønt) og husholdningsutgifter , normal slitasje på husholdningsartikler, reise-ferie-transport, klær og fritidsaktivitter, avis, egenandel lege, medisin og tannlege, TV lisens, telefon, hobbyer og innboforsikring

Det er noen sosialhjelpmottakere som har bedt kommunen sette opp et konkret budsjett som viser hvordan de kan dekke disse utgiftene med de pengene de får.

Et par kommuner har forsøkt dette, men regnestykket går ikke opp - de må utelate en del poster for at det ser ut til å gå i balanse.

Vi synes det er interessant å la mange få prøve seg, og vi spør : Kan man ha et liv som er i tråd med sosialtjenestelovens intensjon og et verdig liv med dagens sosialsatser? Gi din kommentar under.

 Vi har dessverre hatt litt problemer med denne funksjonen, og den er foreløpig ikke aktiv. Vi jobber med andre løsninger.
 
Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /kommentarer/budsjett/test-sosialsatsene/ :