Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Sosialsaker på godt og vondt arrow Lars (24) ut av sosialklientfellen

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Lars (24) ut av sosialklientfellen PDF Skriv ut E-post
Saturday 03. June 2006
Fra Bergens Tidene. Skrevet av Atle Andersson
Publisert: 18.06.2004

Lars (24) ut av sosialklientfellen

De som kan jobbe, skal jobbe, er mottoet ved sosialkontoret i Åsane. Oppskriften har vært en suksess. Lars Arne Fjelland er en av mange som er på vei ut av klient-rollen.
VIL JOBBE: Etter ett år som sosialhjelpsmottaker, er Lars Arne Fjelland (24) mer enn klar for yrkeslivet. Nå deltar han på et arbeidstreningsprosjekt i Åsane. Bydelen får stadig færre sosialklienter.

- Jeg kunne tenke meg jobb i Nordsjøen eller som mc-mekaniker. Nå vil jeg ut i arbeidslivet og tjene skikkelige penger, sier 24 år gamle Lars Arne Fjelland til BT.

Tilværelsen som passiv sosialhjelpsmottaker er over. I fire måneder har Fjelland deltatt i et arbeidstreningsprosjekt i Åsane. Tiltaket er i regi av sosialtjenesten i bydelen og AFO (Arbeidsforberedende Opplæring).

- Jeg levde på sosialstønad i ett år. Da gjorde jeg ingenting. Derfor er det fint å komme i gang igjen. Dette er mye bedre enn å sitte hjemme og sture, sier han.

Tidsnok på jobb
Hovedønsket til den optimistiske 24-åringen er å kombinere mekanikerutdanning og praksisplass. Han begynte på grunnkurset for noen år siden, men ble skolelei og hoppet av.

På arbeidstreningsprosjektet består jobbhverdagen i alt fra vaktmesteroppgaver og vedlikehold i et par av bydelens idrettshaller til hogst- og ryddearbeid for kommunens parkdriftavdeling.

Erfaringene med prosjektet så langt er positive.

- De som viser de rette holdningene her, får seg jobb, sier arbeidsleder Patrick Trabelsi.

Motivasjonen og bakgrunnen til deltakerne varierer. Derfor består den innledende delen av arbeidstreningen i alt fra å komme tidsnok på jobb til å kunne motta arbeidsinstrukser på en dannet måte. Mange kommer dessuten med dårlig selvbilde, men opplever økt trygghet når de kommer inn i arbeidsfellesskapet og føler de gjør en nyttig innsats.

Færre klienter
I går ble helse- og sosialbyråd Trude Drevland og statssekretær Jan Otto Risebrobakken i Sosialdepartementet presentert for arbeidstreningstiltaket og flere suksesshistorier fra sosialtjenesten i Åsane.

Drevland lot seg imponere, og varslet på stedet at byrådet alt før sommerferien legger frem sak om å utvide arbeidstreningstilbudet til flere bydeler.

- Med bakgrunn i de strålende erfaringene som er gjort i Åsane vil byrådet legge inn en del midler til dette. Vi ønsker å starte med de yngste sosialhjelpsmottakerne, sier hun til BT.

Sosialsjef Jostein Hestnes i Åsane og hans medarbeidere hadde mye positiv statistikk å slå i bordet med i går.

Antallet sosialhjelpsmottakere i Åsane er fra 2000 til 2003 redusert med 140 personer.

Utgiftene til sosialhjelp er i samme perioden redusert med nær tre millioner, til 34,5 millioner kroner.

Bydelen kan også vise til gode resultater fra det såkalte STAS-prosjektet der staten har gått inn med ekstraordinære midler til arbeidsmarkedstiltak for ungdom, enslige forsørgere og langtidsledige sosialhjelpsmottakere.

40 av de 50 deltakerne i Åsane er nå kommet i arbeid.

Direkte språk
Fra flere hold ble det i går understreket at et velutviklet samarbeid mellom sosialtjeneste, trygdekontor og Aetat er en av hovedforklaringene bak Åsane-suksessen. Målet er at de som har krav på hjelp, skal slippe å bli sendt i evig runddans mellom de offentlige etatene.

Sosialkurator Grethe Fotland legger også vekt på at det i bunn av sosialtjenestens virksomhet, ligger en målsetting om at ingen personer skal være avhengig av sosialhjelp over lang tid.

- I møtet med unge klienter betyr det at vi er direkte, åpen og snakker et språk de forstår. Dessuten må vi som jobber i sosialtjenesten gi litt av oss selv, slik at klientene oppfatter oss som noe mer enn saksbehandlere, sa Fotland under presentasjonen av Åsane-modellen.
 
Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/sosialsaker-pa-godt-og-vondt/lars-24-ut-av-sosialklientfellen/ :