Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Pressemeldinger arrow Må man være dødssyk for å få julebidrag?

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Må man være dødssyk for å få julebidrag? PDF Skriv ut E-post
Wednesday 31. May 2006
Pressemelding fra Foreningen Fattignorge
Skrevet 29.12.2005

MÅ MAN VÆRE DØDSSYK FOR Å FÅ JULEBIDRAG ?
Julebidrag til sosialklienter har vært i media før jul, seneste med Frp sitt forslag om å gi et ekstra bidrag på kr. 1000. De fattige takker for det, og ser vel på at forslaget ble nedstemt som en bekrftelse på hvor lite sosialministeren og regjeringen egentlig bryr seg om de fattige. Valgløftene ser ut til å være glemt. Eller svelget. Det er beklageligvis også sosialkontor som går den helt andre veien, og viser uforstand i stedet for medmenneskelighet. Her gir man uttrykk for at man må være i en livstruende situasjon for å få julebidrag. Vanlige mennesker tror oss ikke når vi forteller dette, så et par eksempler kan være på sin plass.
Vi gjengir med tillatelse litt av en mail forumet fikk i går

”Her i Bergen også samt i de omliggende kommuner har Sosialtjenesten sagt at de gir kun ekstra bidrag hvis man er i en livstruende situasjon. Jeg fikk denne meldingen fra en bekjent som har satt opp ett hjem for tidligere narkomane under rehabilitering og som selvsagt får veldig liten støtte til dette. Sosialkontoret gav i hvert fall ingen ting da de mente at ingen av disse var i en livstruende situasjon. Men dette hjemmet er laget på en bondegård hvor det er masse dyr, hester osv hvor disse rehabiliterte narkomane får arbeide på gården og være med og fore og stelle dyrene og hjelpe til med gårdsdriften. Stat og kommune mener jo at noe slikt er jo ikke noe godt tiltak som er verdt offentlige midler. De ser jo ikke at alternativet er at disse personene kun hadde havnet tilbake på kjøret i narkotika miljøet. Det er ingen i stat og kommune som er ansatt og betalt for å ha og utvise sunn fornuft og se når noen gjør noe positivt og trenger hjelp. Det er bare utallige eksempler på dette.”

Det som gjør dette så ekstra ille, er jo at de som gjør en frivillig og samfunnsnyttig innsats på et område man føler stat og kommune svikter, også skal oppleve at sosialtjensten nærmest motarbeider brukerne. Dette er mennesker som kjemper for å komme tilbake til samfunnet og bidra til fellesskapet som en resurss slik at samfunnet i tillegg sparer penger.
Paradokset er jo at rusomsorg i statlig eller kommunal sammenheng ser ut til å være nærmest en industri der det stilles store summer til disposisjon. De er ille nok at de frivillige sliter for holde tiltakene i gang, om ikke brukerne også må være i en livstruende situasjon for å få julebidrag fra sin kommune.

Vi gjengir også fra et vedtak i Nannestad kommune :

”Søknad om hjelp til ekstra stønad til jul avslås, i h.h.t lov om sosiale tjenester § 5.1 og § 5.2. Ytelsen er ikke en pliktmessig ytelse, da det ikke truer søkers livsopphold, ikke å innvilge denne hjelpen.”
Det hører med at søker på dette tidspunktet hadde 50 kr. på konto og er tildelt et livsopphold på kr. 1648 – eller 46 kr. pr dag – til jule og nyttårsfering samt dekning av alle utgifter frem til 20.1.06. Det er 14 kr. dagen til mat og drikke. Da begynner det vel å bli livstruende når søker i tilllegg er kronisk syk med et fordyret kosthold og betydelige medisinutgifter?

UROVEKKENDE UTVIKLING I PRAKTISERING AV LOVEN
Praksis er svært ulik fordi det er den enkelte kommune som lager sine egne retningslinjer. Den viser også en skremmende utvikling når det gjelder den store grad av skjønn som er tillagt og utøves av de kommunale sosialkontorene. Så lenge rundskriv også bare er veiledende kan det se ut som om enkelte kommuner lager sitt eget regelverk der sparefaktoren ser ut til å være hovedsaken. Det ser ut som om det bare er tall og ingen mennesker og deres velferd med i regnestykket. Henvendelser til forumet kan tyde på at stadig fler får avslag på søknader om ulike bidrag med begunnelse at avslag på slik søknad ikke er livstruende. Vi må få de som har bestemt at vi skal ha det slik på banen og endre lovverket slik at det er klare og udiskutabel føringer på hva det SKAL gis bidrag til. Vi kan ikke fortesette med en praktisering av lovverket som skaper så store urimeligheter og forskjeller.

SOSIALMINISTEREN VIL VISST HA DET SLIK – VIL REGJERINGEN OG FOLKET DET ?
Bjarne Håkon Hanssen ser ut til å fornekte virkeligheten. I Stavanger Aftenblad sier han 15.12.05 ” At folk skal feire jul med noen få tiere til daglig matinnkjøp, mener han er unødvendig.
- Det ligger i rundskrivet om den statlige normen for sosialstønad, at man kan yte mer ved anledninger som krever mer penger. Jeg må jo ha tillit til at det foretas ordentlige og kvalifiserte vurderinger i de kommunale sosialetatene, sier sosialministeren.”

Hvor mange ganger skal vi måtte dokumentere at sosialminsteren fornekter virkeligheten ? Rundskrivet han nevner er bare veildende, og eksemplene viser hvor lite man bryr seg om dem. Og så lenge han ikke vil innse virkeligheten og invitere til en åpen dialog kan det vel ikke være tvil om at han er tilfreds med tingenes tilstand. For å få julebidrag i enkelte kommuner må man kanskje til neste jul forberede seg på å vise dødsattest? Nå må sosialminsteren stilles til ansvar og media må stille kritiske spørsmål både til sosialminsiteren og regjeringen. Er det flere enn oss som oppfatter regjeringen som særdeles arrogante? Vi kan ikke ha det slik lenger.
 
< Forrige   Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/pressemeldinger/julebidrag/ :