Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Pressemeldinger arrow Det tapte sin rett til å styre - prøvetiden er over

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Det tapte sin rett til å styre - prøvetiden er over PDF Skriv ut E-post
Friday 02. June 2006
Pressemelding fra Foreningen Fattignorge
Skrevet 23.03.2006

De tapte sin rett til å styre. Prøvetiden for det kommunale selvstyret er over og sosialhjelpen er i dyp krise. Er løsningen å gjøre sosialhjelpen statlig?

De fattiges situasjon i Norge vurderes nå av Stortingets Arbeids- og sosialkomitè og da dukker det kommunale selvstyretrollet opp. Fattigappellen lyder: Det er politisk og menneskelig umoralsk å la landets kommunestyrer fortsette å holde de fattige nede. Senterpartiet ved Dagfinn Sundsbø (sp) er på glid når det gjelder en statlig minstenorm på den økonomske sosialhjelpen. Det er prisverdig og ikke minst nødvendig. Kommunenes Sentralforbunds ordførerkonferanse snakker om minstesatser. Det er nærmest en oppfordring til å sette satsene så lavt som mulig. Det blir en parallell til en av Bjarne Håkon Hanssens uttalelser i pressen ”De skal selvsagt få hjelp til å holde seg i live, men kan ikke regne med mer”. Burde ikke våre politikere ha en holdning til livsoppholdssats som kan gi mottakerne en livskvalitet som er vanlig i samfunnet ellers? Dessverre er det ikke snakk om justeringer, men et betydelig løft hvis de fattigste i det minste skal få oppfylt den satsen SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) bruker, rundt 6.500 kr. pr. mnd for en enslig. KS og ordførere i Norge: Er det noe annet dere vil så kall en spade en spade og si fra om det.

25 - 42 kroner pr. dag til mat og drikke samt frukt og grønt
Mange av oss har, av sykdomsårsaker, et fordyret kosthold. Med 25 - 42 kr. pr dag til mat og drikke, inkl. frukt og grønt forstår alle at dette verken er mulig eller forsvarlig. Vi må også kjøpe nødvendige medisiner som ikke er på blå resept, vi må også kunne gå til doktor og tannlege når vi har behov. Det skal i det hele tatt være penger nok til å holde seg frisk og det er det ikke i dagens system. Tvert om ser vi et klasseskille som gir A- og B-borgere. De lave sosialsatsene og den ulike måte lovverket praktiseres på bryter ned mennesker rent psykisk og skaper gjeldsofre og sykdom. Systemet er skreddersydd for å holde folk i fattigdomsfellen.
Postene som varierer mest i de store byene er boutgiftene, husleie og strøm. Hvor kommer de høyere levekostnader i de store byer inn når boutgifter holdes utenom livsoppholdssatsen?

Hovedproblemet er nærheten til brukerne
Det snakkes varmt om at sosialhjelpen må være kommunal fordi den gir nærhet til brukerne slik at man tar hensyn til deres individuelle behov. Det høres besnærende ut for den som ikke har opplevd å være avhengig av sosialhjelp. Virkeligheten er en helt annen.
Det virker som om hver kommune lager sin egen variant av sosialtjenesteloven hvor sparing er overordnet og menneskeskjebner underordnet.

Det er nå engang slik at kommunene har hatt noen tiår for å bevise at de er stand til å forvalte den økonomiske sosialhjelpen i tråd med lovverket. Dokumentasjon viser at de ennå ikke har klart dette. Nå er det på tide å ta jobben fra dem gi den til nestemann. Prøvetiden er over og vel så det. I dette tilfellet er nestemann staten. Men det må likevel være en kommunal ”nødhjelp” tilgjengelig. Det virker som det rett og slett mangler politisk vilje til å skjære gjennom og lage praktiske ordninger. De fattige kan ikke vente på nye runder med utredninger over hodet på dem, de har et akutt behov for strakstiltak.

De forspilte sin rett til å styre
En stor gruppe mennesker er holdt tilbake i livskvalitet ved at livsoppholdssatser ikke er tilstrekkelig regulert, noen ikke siden 1992. Tenk hva den generelle lønnsvekst har vært på 13 år! KS, kommunene og ordførerne må stilles til ansvar. Ålesund kommune hadde en livsoppholdssats for enslig i 1992 på kr. 3.798 – det samme som i dag. Sørum kommunes sats var i 1992 kr. 3.247 – den samme i dag. Sammenlignet med statens anbefaling utgjør dette ikke kr. 45 pr dag men kr.33 pr. dag. Men ordførerne ser likevel ut til å mene at de gjør en god jobb.……..det gjør de vel kanskje også – sett med kommunens øyne.

Mens uføretrygden har holdt tritt med gjennomsnittslønnen i perioden fra 1992 til i dag, så har altså andelen sosialhjelpen utgjør stort sett gått ned i samme periode. Dette har skjedd med ordførernes og kommunestyrenes velsignelse via en rekke politiske beslutninger tatt over mange år. At de ikke har greid å inkludere de svakeste innbyggerne i sine kommuner i den generelle lønns- og velstandsøkningen er utrolig trist. At de fortsatt krever at de skal få bestemme over sosialhjelpen er direkte skremmende. Vi oppfatter det som at de har fått sin sjanse og misbrukt den. Det synes politisk og menneskelig umoralsk å la landets kommunestyrer fortsette å holde de fattige nede.

De påståtte store lokale forskjellene i levekostnader som skal gjøre det umulig å innføre like satser over hele landet er bare en bekreftelse på at man ikke vet hvordan livet til en sosialklient arter seg. Vi kan antagelig ikke forvente at den som ikke har opplevd det selv kan fatte hvordan det er å leve slik over lang tid. Det er et stort problem at de, som bestemmer hvordan de fattige skal ha det, ikke forstår hvordan det systemet de har laget fungerer.

Utfordringen fra oss fattige
Sosialhjelpen skal være forsvarlig i følge sosialtjenesteloven. Nå utfordrer vi samtlige av landets kommuner med deres ordførere til å stå frem og forklare hvordan de kommer frem til at de har gitt sine sosialhjelpmottakere en forsvarlig behandling siden 1992 og frem til i dag – hvordan vil de forsvare et fortsatt selvstyre av Norges fattige?


Kontakt : Georg Rønning, Tlf. 63993020 / 99396666 Fax 63997182
Epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. Web http://fattignorge.no

 
< Forrige   Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/pressemeldinger/de-tapte-sin-rett-til-a-styre/ :