Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Pressemeldinger arrow Bjarne Håkon Hanssen tåkelegger om sosialhjelpen

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Bjarne Håkon Hanssen tåkelegger om sosialhjelpen PDF Skriv ut E-post
Tuesday 29. August 2006

Pressemelding fra Foreningen Fattignorge  

- VG hadde den 22.08  et oppslag der Bjarne Håkon Hanssen forteller at den økonomiske sosialhjelpen skal økes til omtrent kr. 10 000 pr. mnd. for enslig. Forutsetningen er at  det undertegnes en bindene velferdskontrakt.  Vi oppfattet Bjarne Håkon Hanssens uttalelser som uklare og ufullstendige og har hatt en del henvendelser i ettertid som går på det samme. I kveld, tirsdag 29. august var det en debatt i Tabloid der ministeren etter vårt syn ytterligere tåkelegger hvordan det nye systemet skal fungere.

Vi har mottatt en rekke bekymringstelefoner og føler på vegne av landets sosialhjelpmottakere et sterkt behov for at Bjarne Håkon Hanssen bidrar til en helt nødvendig oppklaring.

Gruppen sosialklienter er meget sammensatt. Det er mye psykisk og fysisk sykdom i gruppen og det er mange som ikke skal eller bør i arbeide. I alle debatter og artikler får vi inntrykk av at det kun er snakk om å få ALLE i arbeide gjennom velferdskontrakter.

Skal alle kunne inngå velferdskontrakt? Det var iflg. SSB i 2005 ca. 30 %, eller ca. 40 000 av landets sosialklienter som hadde trygd som hovedinntekt, men på grunn av alt for lav trygdeytelse er avhengige av  supplerende økonomisk sosialhjelp. Trygdeytelsen kan være varig eller tidsbegrenset uføretrygd. Av de som går på tidsbegrenset uføretrygd er det et antall som arbeidspsykolog har erklært som varig arbeidsuføre, men som trygdekontoret gjør til  sosialklienter i håp om at det rent mirakuløst skulle dukke opp en restarbeidsevne. Hvordan har ministeren tenkt å koble en velferdskontrakt til disse 40 000 menneskene som allerede sliter nok? Eller skal denne gruppen fortsatt motta sosialhjelp etter dagens satser?

Det er også en del spørsmål knyttet til selve systemet. Det skal være standardiserte satser. Vil de som har sykdoms- eller andre spesielle utgifter få dekket disse som tillegg til den standardiserte satsen ?  Vi kan forvente store økninger/ endringer i strømprisene. Hva slags ordninger vil det bli for de som inngår velferdskontrakt?

 Ministeren sa i Tabloid at den kommunale bostøtten ville falle bort for den som inngår velferdskontrakt.  Det er svært mange som mottar statlig, behovsprøvet bostøtte gjennom husbanken. Vi man beholde denne bostøtten ?Vil boutgifter som strøm, oppvarming og boligforsikring fortsatt kommer i tillegg til selve den standardiserte ytelsen? Dette er avgjørende for å si at den nye ordningen blir bedre enn dagens.

Det skal være et privilegium å få betale skatt sier ministeren. Vil sosialhjelpmottakerne med velferdskontrakt opparbeide pensjonspoeng og rett til feriepenger?

Vil staten instruere kommunene? I dag vet vi at så lenge kommunene selv fastsetter satsene er det store variasjoner og det er ingen selvfølge at man følger statens veiledende satser eller prisveksten. Hvordan vil staten instruere/ etterprøve kommunene slik at vi unngår de forskjellene som er et av de største problemene med dagens ordning?

 - Vi ber Bjarne Håkon Hanssen snarest ta en oppklarende runde omkring de spørsmålene vi reiser.

 

 
< Forrige   Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/pressemeldinger/bjarne-h.-takelegger/ :