Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Medieoppslag om fattigdom arrow Minstepensjonister og trygdede får det heller ikke til

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Minstepensjonister og trygdede får det heller ikke til PDF Skriv ut E-post
Saturday 03. June 2006
Fra Samfunnsmagasinet 04.04.2006

Skrevet av Per Midtgaard
Eldrebølgen.


Vårt lutfattige land - Hvems skyld er dette?????

Minstepensjonistene og de trygdede - får det heller ikke til…
Bør vi få opprettet et Minstepensjonistenes Landsforbund, som dekker alle de som i dag faller utenfor. Pensjonistforbundet har for lengst glemt denne gruppen.
Åndalsnes - sfm.no. Publisert 04.04.2006

Det er med stor interesse jeg har lest Georg Rønnings (Forum Fattignorge) innlegg i Sfm. Han reiser et betimelig spørsmål, som det er på tide at noen tar fatt i. Vi er så alt for godt kjent med hva minstepensjonistene og de trygdede sliter med. Om de ikke er direkte fattige, så opplever de en brutal forskjellsbehandling. De blir av pensjonssystemet satt nederst i inntektskjeden, og har ingen mulighet til å ivareta sine rettigheter. Vi vet at det er registrert 208 000 minstepensjonister og noen hundretusen trygdede. De er avspist med smulene fra de rikes bord, og har vel ingen mulighet til å forbedre sin situasjon.

Den nye sheriffen i byen
Dersom sitatene fra Bjarne Håkon Hansen er korrekte, er det ikke mindre enn oppsiktsvekkende. Sitat: De skal selvsagt få hjelp til å holde seg i live, men kan ikke regne med mer.” videre”. Jeg vil være nådeløs mot dem som nekter å skrive under på en velferdskontrakt, og folk skal merke at det er kommet en ny sheriff i byen”. Sitat slutt. Til dette må det være tillatt å spørre statsråd Hansen om flg: Hvor er det blitt av det vi forbinder med ”Arbeiderbevegelsen”, I et av våre leksika står det flg. om arbeiderbevegelsen. Sitat: ”Fagligpolitisk bevegelse med det formål å bedre arbeidernes kår.” Sitat slutt. Hvem er det statståden sikter til, mon tro?

Statsrådens ultimatum
Synes statsråden at dette, hans ultimatum, virker rettferdig og tilfredsstillende for de som er definert som fattige i dagens Norge? Er det dette vi skal kjempe mot nå. Det er bemerkelsesverdig at til alle mulige regjeringskonstellasjoner så må de svakeste av de svake, trygdede, minstepensjonister og de som har fått stempelet ”Fattige.” .opp og kjempe for sine simple rettighet.

Vanskelig å sette opp regnestykke
Fattigdom hører sammen med gamle fordommer., skriver Georg Rønning. Ja, det kan de selvfølgelig gjøre. Men dagens overflod minner vel langt mer om et samfunn som har et forbruksnivå av rike og veletablerte, som savner sidestykke i vår historie., men i forhold til disse, blir det mange som kan få benevnelsen ”Fattig”
Fattigdomsgrensen i dag ligger på et helt annet nivå, og har helt andre elementer i seg enn myten om fattigdomsfordommer i forne dager. Fattigdom er et uhyre relativt begrep. Her snakker vi selvfølgelig om samfunnsrelaterte økonomiske livsforhold, som har fått en forverret situasjon i den senere tid. Det er blitt atskillig vanskeligere å ”Sette opp regnestykket, de fattige får det ikke til” skriver Rønning.

Nei, de får det simpelthen ikke til. Og årsaken er uhyre enkel. Utgiftene er større enn inntektene.

Støtt arbeidet med å etablere et Minstepensjonistenes Landsforbund. MLF.

Med vennlig hilsen
Per Midtgaard
Eldrebølgen.
 
< Forrige   Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/medieoppslag-om-fattigdom/minstepensjonister-og-trygdede/ :