Hjem arrow Vi utfordrer !

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Vi utfordrer ordførerene ! PDF Skriv ut E-post
Sunday 04. June 2006
I debatten om sosialhjelp og livsoppholdssatsene er det et svært viktige spørsmålet som ligger i bunnen, kan man betale det man skal med pengene man får ? Dette synes vi får alt for liten oppmerksomhet. Vi har før påsken 2006 utfordret ordførerene, leder av Kommunenes Sentralforbund, Halvdan Skard, og 'inkluderingsministeren' Bjarne Håkon Hanssen til å sette opp et budsjett. At vi ennå ikke har hørt et ord fra noen av dem kan vel tyde på at dette er en vanskelig oppgave. Slik svært mange av brukerne oppfatter det er det ikke bare vanskelig, det er umulig. Regnestykket går rett og slett ikke opp.

De fattige får det ikke til på egen hånd , og derfor må vi beklageligvis på nytt sende oppfordringen til ordførerene og sosalsjefen i landets kommuner. Legg frem et budsjett som viser hvordan det er mulig å kjøpe og betale det som ligger inn under livsoppholdsbegrepet med de livsoppholdssatsene kommunene bruker. I første omgang gjelder dette en enslig.

Vi har den 04.06.2006 sendt følgende epost til landets ordførerere og sosialsjefer :

"Foreningen Fattignorge har lenge arbeidet med de kommunale livsoppholdssatser for å finne ut om de er oppdatert til dagens sammfunns- og kostnadsnivå.

Vi ber rett og slett ordfører og sosialsjef om sammen å sette opp et budsjett for en enslig sosialhjelpmottaker. Basis er den kommunal livsoppholdssatsen og vi ber kommunen prissette de postene som ligger inn under kjerneområdet for livsoppholdsbegrepet etter Rundkskriv I-34/2001 under punkt. 5.1.4.1. Et annet godt utgangspunkt er Sola kommunes brosjyre der det som inngår i livsoppholdet er definert. Brosjyren ligger her :
http://fattignorge.no/sola_brosjyre.pdf

Det er vår oppfatning at det er særdeles viktig at den enkelte kommune kan sannsynliggjøre at den livsoppholdssatsen man tildeler sine sosialhjelpmottakere er forsvarlig ut fra dagens samfunnsituasjon og kostnadsnivå.

Vi er klar over at mange kommuner bruker som argument for sine lave livsoppholdssatser at det kan gis ekstra bidrag ved søknad. Det som må være forutsetningen er at livsoppholdssatsen skal være tilstrekkelig i seg selv - og ikke gjøre det nødvendig med stadige ekstrasøknader som man likevel aldri vet utfallet på. Vi er også klar over at det ofte brukes argumentet at sosialhjelp skal være en korttidsytelse, mens vi vet fra statistikken at det er en overvekt av personer som mottar sosialhjelp over 6 måneder . De skal derfor ha en livsoppholdssats som skal være vesentlig høyere enn de statlige veiledende livsoppholdssatser som det er presisert er korttidssatser. Vi ber derfor om at kommunene legger disse forutsetningene til grunn for sine beregninger."

Denne utfordringen er lagt ut på vår hjemmeside http://fattignorge.no og vil bli fulgt opp i lokalpressen. Vi er overbevist om at den enkelte kommune selvsagt foretar en løpende forsvarlighetsvurdering slik at vår forespørsel ikke skulle være vanskelig å etterkomme.

Vi håper på et positivt samarbeide.

Med vennlig hilsen
Foreningen Fattignorge"

Vi vil holde lokalpressen oppdatert - og vil også legge ut de reaksjonene vi får etterhvert. på hjemmesiden.
 
< Forrige   Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/litt-av-hvert/vi-utfordrer/ :