Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Artikler fra Fattignorge arrow Statsbudsjettet 2008 - fattige er taperne igjen

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Statsbudsjettet 2008 - fattige er taperne igjen PDF Skriv ut E-post
Saturday 06. October 2007
Etter en rask gjennomgang av statsbudsjettet og det som omhandler fattigdom kan de se ut som om vinneren heter Arbeidslinja. Satsingen ligger på kvalifiseringsstønaden samt økning til bostøtten for den som vil få kvalifiseringsstønad.  Det vil si at forskjellene blir enda større hos de som mottar sosialhjelp. Vi får en gruppe, "Arbeidslaget", som får ekstra ytelser for å komme i  lønnet arbeide, og den andre gruppen, "Bunnlaget", som bare vil motta sosialhjelp etter dagens satser. I denne gruppen ligger ca. 40 000 mottakere som har en trygdeytelse i bunnen, men fordi trygden er for lav må de søke supplerende sosialhjelp. Den som av en eller annen grunn ikke kan eller skal i arbeide , ofte på grunn av psykisk eller fysisk sykdom, havner også i denne gruppen. Denne gruppen vil trenge et trygdeoppgjør for å få det bedre. Og da snakker vi ikke bare om noen små justeringer. At dette skjer med det første er vel lite trolig. De fattigste blir nok bare fattigere.
Det har vært mye fokus på at SV har hatt sjansen til å drive aktiv fattigdomsbekjempelse, men har ikke fått til noe. Vi kan være enig i at regjeringens innsats står til stryk i fattigdomsbekjempelsen. Slik vi oppfatter det fra sidelinjen er det faktisk SV som vil noe, mens SP og AP er bremseklossene. Resultatet er at SV blir hakkekyllingen, mens de som egentlig burde skamme seg næremest blir usynlige i kulissene. Vi mener det er på tide å sette fokus på bremseklosene, og hvorfor de ikke er i stand til å være med på et tverrpolitisk løft for de fattige. Vi hører ordene om at fattigdommens skal utryddes i Norge, men vi ser liten vilje og enda mindre handling.

Det er lokalpolitikerne som er nøkkelen til et bedre og mer rettferdig sosialsystem, derfor må hovedfokus være på informasjon og "voksenopplæring" av politikerne fra brukersiden. Dette er Foreningen Fattignorge godt i gang med, og vi vil holde flere informasjonsmøter, seminar og temakvelder fremover.
 
< Forrige   Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/artikler-fra-fattignorge/statsbudsjettet-2008/ :