Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Artikler fra Fattignorge arrow NAV har hatt ettersyn hos foreningen

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
NAV har hatt ettersyn hos foreningen PDF Skriv ut E-post
Friday 11. May 2012

Foreningen Fattignorge har valgt å gå til media (TV2) da vi ikke har fått driftsmidler for 2012. Det skjer etter en, etter vår mening, særdeles uryddig prosess.  Den ble startet av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) tidlig i januar, Vi har siden 2008 mottatt offentlige midler på ca. kr. 900 000 pr. år. Det har dekket utgifter til lønn (1 stilling) , husleie og regnskap/ revisjon. Det foreligger selvsagt revidert regnskap. NAV blander kortene, og har også gjennomført full gjennomgang over alle andre tilskudd og hva det er brukt til. At NAV foretar slik gjennomgang føler vi er et overgrep mot våre andre bidragsgivere. For å kunne drive vårt arbeid for å bekjempe fattigdom må vi ha penger til drift og aktiviteter ut over de tildelte kr. 900 000. Derfor er vi avhengig av andre bidrag, og vi har hatt slike bidrag i disse årene. Det har gitt oss muligheten til både å jobbe på lokalnivå, og ikke minst arbeid for å påvirke systemene. Det har vært mange saker, og vi har også sett oss nødt til å innhente juridisk kompetanse - mange saker gjelder forhold der NAV har unnlatt å følge regelverket slik at enkeltpersoner ikke har fått sine rettigheter. De prinsipielle sakene ble tidvis omtalt i media, og brukt som eksempler på velferdssystemer som ikke fungerer, og dermed viktige ut over den enkelte sak. Blant annet kan nevnes det offentliges erstatningsplikt ved tvangsfravikelse og NAV's mangelfulle håndtering av Trygd-til-forvaltning-avtaler, alvorlige brudd på forvaltningsloven m.m. Vi har fått mye anerkjennelse for jobben vi gjør.

Planene for 2012 er ambisiøse.  I august 2011 fikk vi melding om at regnskap og rapportering var godkjent for 2010, slik at siste del av tilskuddet for 2011 ble utbetalt. Rett over nyttår, uten noe forvarsel, fikk vi vedtak som sa at omsøkt forskudd på tilskudd for 2012 ble avslått. Det var et par uker før pengene skulle vært utbetalt. Det ble også varslet et fullt gjennomsyn av foreningens regnskap fra 2008 til og med 2011. Vi hadde et par dagers varsel til å stille alt materiell, også bilag, til disposisjon for KPMG, som er et eksternt revisjonsbyrå. Det er bemerkelsesverdig at man avslår støtte allerede før et varslet ettersyn er iverksatt. At man først godkjenner våre reviderte regnskaper for disse årene, for så å oppheve sin egen godkjennelse for disse årene, synes å stille både NAV sitt eget mannskap som håndterer disse sakene og ikke minst NAV's sin egen internrevisjon i et mildt sagt besynderlig lys. Konsekvensene er betydelige. Vi har ikke mottatt midler fra NAV siden nyttår. Vår ansatte fikk ikke lønn og kunne på et øyeblikk ikke greie sine økonomiske forpliktelser, han måtte permitteres, mens NAV avslo søknad om dagpenger. Etter å ha påklaget ble avslaget opprettholdt. Nå fant man ut av foreningen var å regne som kulturinstitusjon med den vesentligste inntekten fra det offentlige - da kan man ikke permittere ansatte. Ja, ja - nå vet vi at i følge NAV er fattigdom kultur. Tror ikke de fattige oppfatter det slik.

Kontrollen skulle ta ca. en måned, men det ble fort fire. Og fortsatt er vi uten penger... For noen dager siden fikk vi nytt brev, med endelig avslag på tilskudd for 2012. Man truer også med å kreve tilbake tilskudd som er utbetalt tidligere. Det fulgte med en rapport  fra KPMG på 75 sider - en rapport som vi mener inneholder grove feil og mangler. Det ser ut til at man ikke forstår at dette er en liten forening med en ansatt og et styre , regnskapsfører og revisor å støtte seg til. Ikke en organisasjon med elefantsyke og hundrevis av ansatte. Slike organisasjoner er ofte startet av idealister med stort engasjement - som er egenorganiserte og har eller stått i fare for å oppleve fattigdom og sosial og økonomisk eksklusjon. Det er i overkant å forvente at man i slike organisasjoner  besitter den kompetansen NAV sentralt har - og som det ser ut til at NAV forventer at alle andre har. Vi savner en løpende god dialog og at de som trenger det kan få tilgang til den kompetansen de ikke selv besitter.

Vi har svært gode juridiske støttespillere. En av dem stiller som vår prosessfullmektig fremover, i første omgang til å få inn klagen før fristen. Vi er helt overbevist om at man vil måtte lage et omgjøringsvedtak og gi oss driftsmidlene. 

Vi avslutter med et stort paradoks. Vi som i mange år har jobbet knallhardt for å hjelpe de som også sliter med sine NAV problemer, har nå selv havnet i NAV køen. Vi ser ingen løsning, og har mistet troen på fremtiden. Akkurat som mange av de som kommer til oss etter et møte på NAV kontoret. 

 
< Forrige   Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/artikler-fra-fattignorge/nedlegging/ :