Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Artikler fra Fattignorge arrow NAV har ikke gode nok rutiner for kontroll

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
NAV har ikke gode nok rutiner for kontroll PDF Skriv ut E-post
Sunday 13. May 2012

Vi er selvsagt helt enige i at det er viktig med en kontroll som viser at tildelte offentlige midler brukes slikt det er søkt om, og som fremgår av budsjett og senere regnskap og rapportering. Vi forutsetter at det foreligger et godt regelverk som omhandler rutiner for varsling av kontroll, og at man sørger for at foreningen har  midler til å betale lønninger, husleie og annet som er nødvendig for å holde driften i gang i kontrollperioden. Vi forutsetter også et det er en god dialog i forkant, for vi er overbevist om at svært mye kan avklares/ oppklares på forhånd tuftet på en god dialog. Vi mener også at denne dialogen må fortsette gjennom hele prosessen, også før NAV legger frem en konklusjon. Det er slik vi mener praktiseringen av et godt regelverk må være. I dag har NAV ikke et slikt regelverk, noe som måten NAV har håndtert kontrollen med Foreningen Fattignorge klart viser. Regelverket må oppdateres, og de som mottar midler fra det offentlig må være sterkt representert i en slik fornyelsesprosess.

Mange frivillige organisasjoner her flere inntektskilder, akkurat som oss. I dag har man intet regelverk for hvordan man skal forholde seg til bidrag man har fått fra andre enn det offentlige. Det vi ser, er at NAV også etterprøve hva man bruker penger til man ikke har fått fra det offentlige. Dette oppfatter vi er et overgrep både mot foreningen og mot andre bidragsytere.

I oppdragsbrevet til KPMG heter det også "Vurdere om tilskuddet er benyttet i henhold til formålet med tilskuddet og vilkårene som er stilt fra NAV." 

Tilskuddet har årlig ligget på  900 000, som er langt mindre enn budsjettet. I og med at vi ikke har andre tilskudd til samme formål, må vi benytte tilskuddet til utgifter som er nødvendige for å drifte organisasjonen, og som står i budsjettet som følger søknaden. Andre bidrag blir brukt til aktiviteter, og må ikke blandes sammen med drift. Tilskuddet er brukt til det som det er søkt om i budsjettet vedlagt søknaden, lønnsmidler til en stilling, husleie, strøm og pålagt regnskap og revisjon. I sum utgjør dette noenlunde tilskuddsbeløpet. Dette kommer selvsagt frem i revisorgodkjent regnskap og rapportering til Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) hver år. Vi er av den formening at det er kun bruk av tilskuddsmidlene en kontroll har mandat til å etterprøve. 

Vi mener at et ettersyn må ha som mål å være en læreprosess og hjelpe den som blir kontrollert til å forbedre det det måtte være grunn til å gjøre noe med. Vi opplever at denne type ettersyn bare skader virksomheten og vanskeliggjør viere drift. 

Slik vi ser det, kan det se ut som om det i tillegg til oppdatering av regelverk kan være et behov for å foreta en full gjennomgang av NAV sine disposisjoner, som vi mener er sterkt klanderverdige.

 
< Forrige   Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/artikler-fra-fattignorge/nav-rutiner-kontroll/ :