Hjem arrow Kommuneundersøkelsen 2007
Kommuneundersøkelsen 2007 PDF Skriv ut E-post
Sunday 03. February 2008

Vilkårlighet, tilfeldighet og forskjellsbehandling er det vi sitter igjen med etter å ha utført en undersøkelse i alle landets kommuner høsten 2007 når det gjelder hva den enkelte kommune regner som inntekt og hva som regnes som bidragsberettige utgifter som kommer i tillegg til kommunens livsoppholdssats.

Forskjellene er store og uforklarlige og er neppe basert på reelle forskjeller av hva det koster å leve fra kommune til kommune. Det er nok mer et utslag av det kommunale selvstyret som skal være så bra og viktig for innbyggerne.

Undesøkelsen underbygger etter vår skjønn behovet for like satser over hele landet, og et stønadsnivå minst på SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) sitt standardbusjett som ligger på rundt 7 000 kr. pr. mnd for en enslig mann når boutgiftene holdes utenfor. 

Undersøkelsen med data og vedlegg samt kommunenes egne svar samlet fylkesvis finner du her.

 
< Forrige   Neste >
Eksterne lenker: Page: /innhold/artikler-fra-fattignorge/kommuneundersokelsen-2007/ :