Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Artikler fra Fattignorge arrow Frivillig å være politiker - men ikke frivillig å være fattig

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Frivillig å være politiker - men ikke frivillig å være fattig PDF Skriv ut E-post
Friday 02. June 2006
Fra Foreningen Fattignorge
Skrevet 08.01.2006

De som lever på sosialhjelp kan ikke vente fire år for å få det bedre. Satsene som nærmest har stått stille i mange år, setter nå 2 av 3 kommuner ned. Det kreves derfor strakstiltak.
Sosialminster og regjering må snart erkjenne at deres virkelighetsbeskrivelse er feil. Forumet Fattignorges undersøkelse viser at kommuner er på kollisjonskurs med staten når det gjelder å trekke ansvarslinjer, forsvarlighetsvurdering og praktiseringen av lovverket. Dette skaper store og urimelig forskjeller som gjør at mange har et netto livsopphold som er under den kommunale norm.
Det er ikke til å komme forbi at vi må få en debatt om hvordan de fattige skal ha det i dagens samfunn. Den malen som brukes i dag synes å ligge et antall tiår tilbake.

Om sosialhjelpmottakerne skal få et anstendig liv kan vi ikke stole på at kommunene ordner det på egen hånd. Det ryktes at regjeringen vil sette opp de statlig veiledende satsene. Da må det også komme betydelige pengesummer fra staten som er øremerket formålet. Det er lite sannsynlig at kommuner som i dag setter ned satsene under skinn av dårlig økonomi, plutselig og i ren godhet og omtanke for brukerne hever egne satser fordi staten forhøyer de veiledende satser. De er fortsatt bare veiledende. Om ikke staten fjerner ordet ”veiledende” da.

Skal fattigdomspolitikken ha en snev av troverdighet må man straks gi noen målbare tilleggsytelser til de som mottar sosialhjelp. Dessuten må staten instruere og foreta en løpende kontroll med at den enkelte kommune benytter satsene og følger lovverket. Det må lages ensartede føringer hva som skal regnes som inntekt og hva som ikke skal, og kommunene må instrueres om hva slag sykdomsrelaterte og andre utgifter det skal gis bidrag til.

Fattigdom er trolig villet og politikerskapt. Det skal ikke mer til at politikerne tar ansvaret sitt og foretar seg noen grep. Er det vilje er det mulig. Er det mulig er det penger.

Husk på at det er frivillig å være politiker, men det er ikke frivillig å være fattig.
 
< Forrige

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/artikler-fra-fattignorge/ikke-frivillig-a-vare-fattig/ :