Hjem arrow Artikler - Innhold arrow Artikler fra Fattignorge arrow Når politikerne ikke vet - ren ansvarsfraskrivelse ?

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Når politikerne ikke vet - ren ansvarsfraskrivelse ? PDF Skriv ut E-post
Saturday 03. June 2006
Fra Foreningen Fatignorge
Skrevet 2002.2006

Det at politikerne ”ikke vet” er vel en kjent ansvarsfraskrivelse. Det er bare det at de ”ikke har visst” gjennom et antall regjeringer bakover. For egen del oppfatter jeg ”ikke vet” som ”ikke vil vite” eller ”jeg bryr meg ikke”. Vi kjenner ordspråket ”det er menneskelig å feile”. Det må vi ta høyde for. Ordspråket har en fortsettelse ”men det er djevelsk å fremture i sin feilaktighet”. Etter min mening er det akkurat det som skjer i regjeringen, departementene og hos politikerne. Hederlige unntak finnes, men det ser ut som om de blir overdøvet av de som mener de vet best. Det at satsene er så lave er i seg selv dramatisk for de det gjelder. Men man må spørre seg ”Hvorfor er de så lave?” . Det jeg oppfatter som hovedproblemet er den manglende kontroll departementene utøver overfor kommunene. Ser vi på stortingsrepresentantenes lønn pr. 1.5.93 var den kr. 284 829 .Idag er den kr. 567 000. Dette er en lønnsvekst på 12 år på temmelig nøyaktig 99%

Livsoppholdssatsen i Søndre land kommune har gått NED kr. 10 i samme
periode, fra 4150 i 1993 til 4140 i 2005. Livsoppholdssats i Østre Toten kommune 03.94 kr. 3390 . Idag er den opplyst å være kr. 3880,- Det vil si økning av "kjøpekraft" på kr. 490 på 12 år!

Det at kommunene ikke etterkontolleres ser derfor ut til å være at av problemene som ligger i bunnen og som det ikke ser ut til å være noen vilje til å ta tak i..

Det er slik at satsene skal indeksreguleres hvert år. Mange kommuner gjør ikke det. Noen har ikke gjort det siden 1992 Så kan man spørre seg hvorfor staten ved departementet ikke holder kontroll med dette og utdeler refs. Det kan vel se ut som om det henger sammen med at dersom kommunene har en overskridelse på sosialbudsjettet må den be om tilleggsoverføring fra staten. Og det er nok lite populært, Det er heller ingen vilje til å ta en diskusjon om forsvarligheten fra departementets side. Det må være lov å tro at staten lukker øynene og skyver ansvaret over på kommunene – som på sin side vet at sosialtjenestens saksbehandlere ikke blir etterkontrollert og kan bedrive sin saksbehandling etter kommuneøkonomien og ikke etter sosialtjenesteloven. Man har også lagt inn en snedig mekanisme for at slike saker ikke kommer for retten ved at sosialsaker ikke er prioritert under fri rettshjelpordningen.

Fattigdom er selv idag forbundet med skam, myte og fordommer. Men politikere og byråkrater som ikke vet - eller ikke vil vite - må leve med at deres holdninger og beslutninger ødelegger mennesker og holder dem syke. Det ser dessverre ikke ut til at det tynger dem noe særlig. Det har noe med samvittighet eller mangel på sådan å gjør. Svært mange fattige er skamfulle over den situasjonen de har kommet i, mens det er byråkratene og politikerne som må skamme seg for å ha laget et system som gir noen hundretusen mennesker et uverdig liv..


 
< Forrige   Neste >

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /innhold/artikler-fra-fattignorge/ansvarsfraskrivelse/ :