Vi har fått nytt verktøy for undersøkelser!
Tuesday 06. May 2014

Vi jobber med underøkelser om utviklingen i sosialhjelpen siden den store undersøkelsen vår i 2008/ 2009. Vi vil samarbeide med:

Surveys are powered by Survey Maker
Provided by SoGoSurvey