PM om NAV og h°yere sosialsatser
Tuesday 29. November 2011

Vi har vært i en del diskusjoner og intervjuer om saken der NAV ønsker å heve sosialsatsene.

Det har vært så mange henvendelser at vi valgte å sende ut en pressemelding.

Les pressemeldingen her