NAV °nsker ň heve sosialhjelpsatsene
Tuesday 29. November 2011

Vi tar det som en klar anerkjennelse av arbeidet vårt at NAV i en rapport som ventes fremlagt i disse dager mener at sosialsatsene må økes for å få folk ut av fattigdom og apati.

Det er dette vi har jobbet intenst for siden vi startet i 2004, og det er gledelig at det arbeidet vi har gjort også sammen med Fagforbundet og Juss-Buss gir resultater. Takk for anerkjennelsen NAV!

Gleden over disse oppslagene ble fort snudd til fortvilelse da vi leser at Arbeidsministeren sier det ikke er sikkert at hun vil gjøre dette. Hun sier det er den individuelle behandlingen som skal sikre at alle får det de har krav på. Vår erfaring er at det er nettopp denne individuelle behandlingen som er problemet. Dette ser vi klart når brukere av NAV kommer hit og sitter og gråter fordi de ikke kan klare utgiftene sine ut fra denne individuelle behandlingen.  Her trengs forutsigbarhet og en trygg økonomi for å hjelpe disse menneskene til å få orden på livet sitt. 

 

Vi mener forutsigbare livsoppholdssatser som kan gi en trygg tilværelse vil være en god hjelp på veien.