Økonomisk rådgivning - gratis for alle
Tuesday 12. May 2009

Vi har ofte henvendelser fra personer som av ulike årsaker har opparbeidet gjeld som de ikke klarer å betjene. Vi ser også at den kommunale økonomiske rådgivningen fungerer i sterkt varierende grad, Forbrukerrådet la nylig frem en skremmende rapport om kommunens informasjon og tilgjengelighet. Det som også må undersøkes, er kvaliteten på det arbeidet som de kommunale økonomiske rådgiverne gjør.'

I utlandet har man i mange år hatt frivillige, ideelle organisasjoner som gjør et strålende jobb for de som ta kontakt,¨. Det er nok svært viktig at det finnes ordninger og tilbud utenfor de statlige/ kommunale eksisterende tilbudene.

Derfor er vi i gang med å etablere gjeldstelefonen.no som blir et gratis tilbud til alle.