Foreningen holdt innlegg på Storbykonferansen
Saturday 08. March 2008
21 og 22. februar holdt Fagforbundet sin Storbykonferanse i Trondheim. Andre dagen var fattigdom i Norge og fattigdomsbekjempelse tema. Foreningen var invitert til å holde et innlegg om arbeidet vårt og noen tanker om hva som konkret kan gjøres for å bedre situajonen for fattige i Norge. Fagforbundet Vest-Agder hadde en artikkel du kan lese her.