Nytt kurslokale og hybel!
Saturday 08. March 2008

Endelig har vi fått et kurslokale på gateplan i samme bygning vi har aktivitetshuset. Her blir det kurs etter ønske fra brukerene. Det ser ut til at datakurs, tegning og maling blir det første vi starter opp. Vi jobber for å få tak i brukte bærbare datamaskiner. Så lenge lokalet skal brukes til mange ulike formål må vi ha utstyr som er lett å flytte og lagre.

Det kommer ofte forespørsler om å få være med å se hvordan vi jobber. I tilknytning til kurslokalet har vi også fått en hybel. Studenter, forskere, politikere eller andre interessert kan vi nå tilby husrom. Dette blir spennende og krevende, men vi gleder oss stort!