Det nytter!
Wednesday 26. September 2007

Vi har arbeidet i Ålesund i snart 5 måneder. Vi har fått i gang et lokallag som har jevnlige samlinger, og på samlingene har vi også hatt besøk av rikspolitikere som vil gjøre seg kjent med måten vi arbeider på.

Det har vært mange som har spurt om praktisk hjelp, og vi har vært med i bank, på NAV kontorene og ikke minst sosialkontorene.  At vi er med på disse møtene bekrefter det vi erfart tidligere, at det er preventivt at brukeren har med seg en eller flere støttespillere i samtaler på offentlige kontor.  Vi ser at vedtak blir gjort om til brukers gunst, at saksbehandlingstiden er akseptabel og ikke minst at det er lettere å bestille time til samtale på sosialkontorene.

Dette inspirerer til å intensivere arbeidet og til å begynne å legge frem erfaringene vi gjør.