Møte med sosinomstudenter fra Volda
Wednesday 26. September 2007

Mandag 17. september hadde vi lokallagsamling i Ålesund. Vi fikk besøk av fem sosionomstudenter fra Høgskolen i Volda. De ville få litt førstehånds informasjon om hvordan det er å være sosialhjelpmottaker i Ålesund.

Noen av medlemmene fortalte litt om generelle erfaringer og vi åpnet for spørsmål fra studentene.

Tilbakemeldingene var at dette var en svært nyttig erfaring som hadde gitt mye stoff slik at de kunne skrive en meget god oppgave.  Vi tror det er svært nyttig og viktig å få studentene i tale så tidlig som mulig, og vi vil begynne å jobbe aktivt overfor skolene som har sosianomutdanning for å få til slike samlinger både lokalt og på mer landsdekkende basis.