Kan vi ha en inkluderingsminister som ekskluderer ?
Friday 02. June 2006
Fra Foreningen Fattignorge
Skrevet 10.01.06

-Sosialminster Bjarne Håkon Hanssen og statssekretær Laila Gustavsen uttaler til media at de har tillit til at kommunene er de beste til å forvalte den økonomiske sosialhjelpen. Det virker som ren vranglære, fordi svært mange brukere mistet den tilliten for lenge siden. De har sagt fra mange ganger. Vi har en sosialomsorg i dyp krise. At vært mange sosialhjelpmottakere ikke har råd til medisiner og må greie seg med fra 14 - 40 dagen til mat, drikke, frukt og grønt er en skandale i et av verdens rikeste land. Det inkluderingsminsteren driver med i praksis er ekskludering. Av de flere hundre tusen fattige i landet er det ca. 135 000 sosialhjelpmottakere som det er hans ”fordømte plikt” å sørge for har et anstendig liv. I stedet blir de økonmisk og sosialt utestengt. Sosialministeren og statssekretæren ser ut til å tale mot bedre vitende. Det er helt uakseptabelt og går på troverdigheten løs.

Omdefinering av virkeligheten er vel rett beskrivelse av denne rørende tillit til kommunenes fortreffelighet. Hva med alle de oppslag om skandaløse forhold der barn og voksne lider ? Hva med utallige kritiske artiklene vi har hatt, også etter valget ? Betyr det ikke noe for statråden ? Regjeringen har det øverste ansvar.Det er helt uforståelig at den deler statsrådens virkelighetsoppfatning. Det er svært urovekkende. Men at noen har spredt feil informasjon et sted på veien skjønner vel snart hele folket. Derfor vi vi bare minne om at det kunne være lurt å orientere seg i brukernes verden for å undersøke om noen i regjeringen faktisk kan ha tatt feil. Først da kommer vi nærmere det som må være målet – et mer inkluderende samfunn. På tide å vise at liv og lære går hånd i hånd.

”Det er menneskelig å feile” sier ordtaket. Det fortsetter ”det er djevelsk å fremture i sin feilaktighet”. Og det er nettopp det regjeringen, statsråden og hans apparat gjør. Hadde de vist vilje til å lytte og foreta nødvendige endringer kunne folk tilgitt dem. Så lenge de lukker øynene og holder seg for ørene og lar store gruppe lide kan vi ikke tilgi dem. Aldri. Til det er smerten hos de som er utsatt for denne maktarrogansen for stor. Vi skal ikke fortelle dem hvordan virkeligheten er, den vil de ikke høre. De har bestemt seg for at jorden er flat og nåde den som sier noe annet.

Vi ber Arbeiderpartiet og de øvrige regjeringspartiene stå frem og avklare om sosialminsteren har full støtte fra regjeringskameratene når det gjelder sin håndtering av de fattige. Støtter de hans manglende vile til å erkjenne at svært mange av brukerne oppfatter seg som undertrykte og dessuten lider direkte nød ?

Hva skal til for at regjeringen og statråden skal innse at sosialpolitikken har feilet, at vi har et sosialsystem i sterkt forfall og at jorden er rund ?