Juleopprøret 2005
Wednesday 31. May 2006
Pressemelding fra Foreningen Fattignorge
Skrevet 17.12.2005

Juleopprøret 2005

Fattigdomsutvikllingen i verdens rikeste land er en skam, sa landsstyret i Fagforbundet 10. juni 2004. – Siden er det bare blitt verre og verre!

Med utgangspunkt i et antall debatter og artikler, senest i Stavanger Aftenblad 15.12 ser det ut til at sosialministeren standhaftig og utholdende fornekter fakta som presenteres omkring de uverdige forhold mange sosialklienter lever under. Valgløfter ser ut til å være glemt. Slik kan vi ikke akseptere, På et tidspunkt må det få konsekvenser. Hans virkelighetsoppfatning av praktiseringen omkring sosialtjenesteloven kjenner ikke flertallet av sosialklientene eller advokater som har vært involvert i slike saker seg igjen i. Forumet Fattignorge har som mange andre frivillige organisasjoner ingen materielle resursser og ingen tilskudd, men et antall vel utdannede støttespillere med lang erfaring og utpreget rettferdighetssans som på ulike måter bidrar til det materialet som legges frem. Det er utrolig at sosialministeren og hans apparat ikke kan avdekke de faktiske forhold på egen hånd ved enkel regning og ved å lytte til brukernes reaksjoner. Kan det henge sammen med mangel på politisk vilje? At sosialminsteren ikke tar kontakt på eget initiativ for å få den nødvendige dokumentasjonen og de opplysninger som kommer frem – og som han er avhengig av for å gjøre jobben sin - kan bare oppfattes som maktarroganse. Fra Arbeiderpartiets sosialminister.

Ingen som forsvarer sosialministeren ?
Etter det vi har registrert er det ingen som har stått frem og forsvart sosialminsteren eller hans utspill i høst, verken fra embedsverket eller sosialtjenesten. Vi har heller ikke regisistrert reaksjoner fra statsministeren, Arbeiderpartiet, Sv eller Sp. Vi savner det sterkt..

Tidligere statsminister Bondevik signaliserte ved avgangen at hans regjering ikke hadde gjort nok for de fattige. Lo markerte vel også meget sterkt før valget at de fattige ble uverdig behandlet av regjeringen Bondevik. Liknende reaksjoner kom også fra Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon. Og opposisjonen lovet og lovet. Fattigdom skulle bli jobb nr. 1. Vi skulle få ny kurs. Den nye kursen opplever vel heller de fattige som løfter om tilstramming og ytterligere ydmykelser. Det virker som om det er sosialminsteren alene som styrer butikken. Er det virkelig slik?

Står et samlet Arbeiderparti bak sosialministeren?
Etter de henvendelser forumet har fått oppfattes det ikke slik. Er landets største parti som også har statsministeren komfortabel med det? Kunne det være på tide med en oppklaring fra partiledelsen og kanskje også de andre regjeringspartiene ? De er jo sammen om dette. Kan Sv og Sp vedkjenne seg og akseptere disse holdningene og utspillene ?

Sosialministeren avviser sitt departements egne tall
Sosialministeren avviser Forumet Fattignorges påstand om at sosialhjelpsmottakere har 42 kr. dagen til mat og drikke med den statlig veiledende sats på kr. 4140. Uten å påvise hvor vi tar feil er dette en kjent retorikk når man har en dårlig sak. I tillegg oppfattes det som meget feigt. At han også skjuler seg bak at han ikke kan kommentere en enkeltsak holder ikke så lenge dette er satser som brukes i de aller fleste kommuner og gjelder rimeligvis flere titusen mennesker. Forsøk på ansvarsfraskrivelse og pulverisering av ansvar har vi sett nok av. Han forsterker bare de stigmatiserende holdninger som han allerede har vist overfor den meget sammensatte gruppen av sosialklienter. Det handler om å TA ansvar og ikke bare skyve det fra seg.

Det er forunderlig at han har mot til å avvise våre tall. Dette er ironisk nok hans departements egne tall, og derved de tallene han som sosialminster har å forholde seg til. Det forskrekker og bekymrer at han med sin bakgrunn som nestleder i helse- og sosialkomiteen i stortingsperioden 2001- 2005 ser ut til å ha sovet i timen.

Sosialdepartementet vil ikke fremlegge et prissatt budsjett knyttet til de statlige livsoppholdssatsene. Statens institutt for forbruksforskning, SIFO har utarbeidet et prissatt standardbudsjett der fordelingsnøkkelen på ca. 30% gir en månedlig sum på kr. 1252, eller kr. 42 pr. dag til mat og drikke ut fra en sats på kr. 4140. For den kommunale kortidssatsen blir det kr. 760 pr, måned eller kr. 25 pr. dag. Dette kan han ikke bortforklare. Om sosialministeren ikke tror på sine egen tall, eller SIFO sin fordelingsnøkkel, er det intet mindre enn oppsiktsvekkende. Vi imøteser også hans begrunnelse om hvor vi tar feil i presentasjonen av tallene våre, eller tallene hans for å være korrekt. Han skylder velgerne og 132 500 stigmatiserte sosialklienter det.

Pasienten vil ikke ha medisin fordi han ikke forstår han er syk
Han yttrykker tillit til at det er ordentlige og kvalifiserte vurderinger på sosialkontorene, og at det er unødvendig at noen skal feire jul med noen få tiere til daglige matinnkjøp. Dette er en gledelig melding til de det gjelder. Det vil jo si at sosialministeren straks vil etterkontrollere samtlige vedtak i landets sosialkontor, og sørge for at de som får for lite etter hans uttalelse blir etterbetalt. Sosialminsteren forventes allerede mandag å informere samtlige sosialkontor om at de omgående og uten søknad gir et betydelig julebidrag til landets sosialhjelpmotakere. Det ville i alle fall en ansvarlig minister med sosial samvittighet og et snev av medmenneskelighet gjøre om han oppdager at det er sprekker i forsvaret sitt. I alle fall i en ideell verden, men den lever åpenbart ikke de fattige i Norge i. Eksemplene på at han tar feil er mange. En som har 2 kr. dagen til alle utgifter over 40 dager er et eksempel. At mange kronisk syke ikke får dekket egenandeler eller medisiner som ikke faller inn under trygdeordninger et annet. Mnage får ikke nye legetimer på grunn av at de ikke har betalt den forrige. Mangel på nødvendige medisiner må være et anliggende for Helsedirektoratet. Videre at sosialtjenesten med knappe resursser leier inn advokat som saksbehandler. At den som ikke får bidrag til betydelige og påviste sykdomsutgifter vil føre til mange nødhjelpsøknader er forståelig. At sosialtjenesten også påstår at vedkommene ikke kan forvalte sine penger er mindre forståelig. At sosialtjensten videre begjærer sosialhjelpen og trygden satt under offentlig forvaltning virker derimot helt uforståelig. Det blir vel ikke spesielt mye mer penger av det... Da erkjenner man bare at det ikke er gitt en reell individuell behandling og tildelt et tilstrekkelig høyt stønadsnivå som sosialminsteren mener å tro alle får. Dette er bare en annen smakebit. Det er nok av dem. I det som påstås å være et av verdens beste land å bo i. Aksepter at pasienten er syk og trenger medisin. Våkn opp og ta inn over dere at det trolig er politikernes manglende vilje som gjør at vi har det sånn! Eller kanskje påmonterte politiske skylapper?

Firkantet regelverk og dårlig skjønn skaper sosialklienter
Det snakkes mye om alle de flotte tiltakene som er ”målrettet” for å få flest mulig i arbeide. Det er nok det de aller fleste sosialklienter også ønsker. Man har imidlertid innrettet regelverket så viselig at det er innbakt mekanismer som gjør at arbeidslinjen for mange ikke lar seg gjennomføre uansett hvor mye man vil. Det er stort sprik mellom liv og lære.Sosialmisteren må nå stå frem og dokumentere at alle sosialklienter som vil kan komme i et menigsfylt, normalt lønnet arbeide og få den støtten de trenger for å greie det. Og at de som ikke er reelle arbeidssøkere også skal ha et anstendig liv der man ikke straffes økonomisk fordi man bare har blitt syk. Han må også dokumentere at han har alle kommunene, partiene og en samlet regjering bak seg når han ytrer seg som han gjør. I stedet for å tilby løsninger, skaper man med dagens ordninger helt unødig sosialklienter som siden blir stemplet som som uvillige til å yte noe, for så å bli møtt med oppfordringer om å stå opp om morran og gi sitt bidrag til til samfunnets pengebinge. Det er nok av paradokser for den som har vilje til å se etter dem. For i arbeide skal du, om det så er på båre. Systemet forakter svakhet ser det ut til. I artikler i Dagbladet 9. og 13.11. 05. oppfatter vi at det er slik han gir uttrykk for respekt og verdighet for sosialklientene. Lever vi på samme planet?

Kjære politikere, kos dere med et stort og veldekket julebord og mye juleflesk
Den sammensatte gruppen av sosialklienter håper dere, som svært mange andre oppfatter som priviligerte, kan invitere til mange hyggelige lag sammen med familie og venner i julen. Vær snill og spis godt og lad opp batteriene slik at dere kan fatte kloke beslutninger i det nye året. Menyen kan jo bestå av valgflesk i mange varianter. For all del, ikke tenk på de sosialklientene som feirer jul alene for noen tiere om dagen. Men de tenker nok på dere, kanskje noen stygge tanker sniker seg inn også. De føler kanskje at politikerne har snappet flesket ut av hendene på dem i kampen om fordelingen av samfunnets goder. Her gjelder åpenbart den sterkestes rett. Da har de fattige tapt allerede før startskuddet går.

God jul til dere alle

Linker til andre steder vi har hentet materiale :

Stavanger Aftenblad
http://web3.aftenbladet.no/lokalt/article241649.ece

http://web3.aftenbladet.no/innenriks/article241919.ece

http://web3.aftenbladet.no/innenriks/politikk/article242495.ece

Fagforbundet
http://www.fagforbundet.no/
søk på ’fattigdomsutviklingen’

Kikrkens bymisjon
http://www.bymisjon.no