Kontakt
FATTIGNORGE
Adresse:
Bernhard Getz gate 3
0165 Oslo

Telefon: 21611400
Faks: 21611401

Informasjon: Organisasjonsnummer : 988 421 847MVA Bidragskonto : 1503.10.14694