Hjem

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
FO besøker oss i Ålesund
Saturday 08. March 2008

21. februar 08 fikk vi besøk av FO som også organiserer sosionomer. Forbundsleder Randi Reese og 3. nestleder Mimmi Kvisvik var svært opptatt av den vanskelige situasjonen sosialtjenesten i Ålesund arbeider under. Hun omtaler situasjonen som kritisk til NRK Møre og Romsdal 22.02.08. Vi vil være pådrivere overfor kommunen og lokalpolitikere i forhold til at rammebetingelsene synes for dårlige, og at det ikke foreligger en langsiktig plan for sosialtjenesten.

Les mer... [FO besøker oss i Ålesund]
 
Kommuneundersøkelsen 2007
Sunday 03. February 2008

Vilkårlighet, tilfeldighet og forskjellsbehandling er det vi sitter igjen med etter å ha utført en undersøkelse i alle landets kommuner høsten 2007 når det gjelder hva den enkelte kommune regner som inntekt og hva som regnes som bidragsberettige utgifter som kommer i tillegg til kommunens livsoppholdssats.

Forskjellene er store og uforklarlige og er neppe basert på reelle forskjeller av hva det koster å leve fra kommune til kommune. Det er nok mer et utslag av det kommunale selvstyret som skal være så bra og viktig for innbyggerne.

Undesøkelsen underbygger etter vår skjønn behovet for like satser over hele landet, og et stønadsnivå minst på SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) sitt standardbusjett som ligger på rundt 7 000 kr. pr. mnd for en enslig mann når boutgiftene holdes utenfor. 

Undersøkelsen med data og vedlegg samt kommunenes egne svar samlet fylkesvis finner du her.

 
Åpning av aktivitetslokalet
Monday 31. December 2007

Endelig fikk vi vårt eget aktivitetslokale! 14. desember 2007 åpnet vi vårt nye kombinerte kontor og aktivitetslokale i Ålesund. Vi fikk besøk av media og lokalpolitikere, men savnet besøk fra kommunen!

Adressen er Einarvikgata 2, 6002 Ålesund. Lokalet er i annen etasje. Vi har faste åpningstider : Mandag, onsdag og fredag kl. 12 -16, tirsdag og torsdag 14 - 18. Vi treffes på 99396666 for andre avtaler.

 

 p1010117.jpgp1010116.jpgp1010114.jpg

Vi har samtalerom med direkte inngang, flere kontor med PC og Internett, et PC rom med 4 arbeidsstasjoner som alle er på Internett og et møterom med whiteboard og video-prosjektor.

I tillegg til sosialt samvær kan vi tilby hjelp til å fylle ut skjema til sosialkontor og NAV og  informere om rettigheter. Vi kan også være med i samtaler på offentlige kontor.

Det blir også samtale- og selvhjelpsgrupper, temakvelder og annet som brukerne ønkser.

Bruk av aktivitetslokalet er forbeholdt medlemmer av foreningen. Medlemsskap er gratis. Vi har et rusfritt miljø.

 

Velkommen innom!

 

 
Lun aften i Ålesund
Saturday 15. December 2007

Lørdag 1 desember inviterte lokallaget til en Lun aften på Vandrerhjemmet. Vi ville ikke ha et vanlig julebord, så vi hadde spleiselag og serverte et nydelig koldtbord og spekemat. Det var nok et godt valg - det ble etterhvert en jevn strøm for å få  påfyll!

p1010098_2.jpg

p1010099.jpg

 

Praten var livlig, og det var mange teama vi var innom. Vi snakket mye om planene om et nytt aktivitetslokale, og det var mange gode inspill både om aktiviteter vi kan tenke oss, hvem vi kan samarbeide med,  og hvordan et slikt senter skal drives.

Det var i alle fall stor enighet om at dette skal være et rusfritt miljø, at det må være faste åpningstider og at vi skal ha noen datamaskiner med internettilkobling . Vi opplever ofte at stønadsmottakere blir henvist til biblioteket eller NAV kontoret for å sende inn meldekort, søke etter arbeid mm. Vi ser at det er en del som ikke har særlig erfaring med data og internett slik at det er noen terskler som skal skrittes over for å gå inn på et av disse kontorene å begynne å jobbe med utstyr man ikke er fortrolig med i full offentlighet. Det kan oppleves som mindre truende å arbeide i det miljøet vi kan tilby. Vi vil derfor bare være et lavterskel supplement til de tjenestene som allerede eksisterer.

Les mer... [Lun aften i Ålesund]
 
Foreningen flytter til Ålesund
Friday 14. December 2007

Mye av arbeidet vårt er rundt Ålesund. Derfor har vi flyttet organisasjonen dit. Daglig leder har også flyttet. Vi tror dette vil være et godt valg som gir oss mulighet til å være mer synlig både lokalt og nasjonalt. Lokalet på Flatholmen begynner å bli lite hensiktsmessig på grunn av avstand fra sentrum og manglende offentlig kommunikasjon.


Vi jobber derfor aktivt for å finne et sentrumsnært lokale som også gir plass til pc-rom og andre aktiviteter.

 
Fagforbundet står opp mot fattigdom
Sunday 14. October 2007

På FNs dag mot fattigdom blir Fagforbundet en del av en verdensomspennende aksjon. Lokale "Reis opp og si fra mot fattigdom!"-aksjoner går sammen i et forsøk på å slå fjorårets Guinness-rekord: Samme dag arrangerer forbundet en konferanse om fattigdomsbekjempelse.

Foreningen Fattignorges daglige leder skal holde et innlegg om bekjempelse av fattigdom i Norge. 

Les oppslaget på Landsorganisasjonens hjemmeside her 

Saken har også blitt slått opp i Fri Fagbeveglse - les det her 

 
Statsbudsjettet 2008 - fattige er taperne igjen
Saturday 06. October 2007
Etter en rask gjennomgang av statsbudsjettet og det som omhandler fattigdom kan de se ut som om vinneren heter Arbeidslinja. Satsingen ligger på kvalifiseringsstønaden samt økning til bostøtten for den som vil få kvalifiseringsstønad.  Det vil si at forskjellene blir enda større hos de som mottar sosialhjelp. Vi får en gruppe, "Arbeidslaget", som får ekstra ytelser for å komme i  lønnet arbeide, og den andre gruppen, "Bunnlaget", som bare vil motta sosialhjelp etter dagens satser. I denne gruppen ligger ca. 40 000 mottakere som har en trygdeytelse i bunnen, men fordi trygden er for lav må de søke supplerende sosialhjelp. Den som av en eller annen grunn ikke kan eller skal i arbeide , ofte på grunn av psykisk eller fysisk sykdom, havner også i denne gruppen. Denne gruppen vil trenge et trygdeoppgjør for å få det bedre. Og da snakker vi ikke bare om noen små justeringer. At dette skjer med det første er vel lite trolig. De fattigste blir nok bare fattigere.
Les mer... [Statsbudsjettet 2008 - fattige er taperne igjen]
 
Det nytter!
Wednesday 26. September 2007

Vi har arbeidet i Ålesund i snart 5 måneder. Vi har fått i gang et lokallag som har jevnlige samlinger, og på samlingene har vi også hatt besøk av rikspolitikere som vil gjøre seg kjent med måten vi arbeider på.

Det har vært mange som har spurt om praktisk hjelp, og vi har vært med i bank, på NAV kontorene og ikke minst sosialkontorene.  At vi er med på disse møtene bekrefter det vi erfart tidligere, at det er preventivt at brukeren har med seg en eller flere støttespillere i samtaler på offentlige kontor.  Vi ser at vedtak blir gjort om til brukers gunst, at saksbehandlingstiden er akseptabel og ikke minst at det er lettere å bestille time til samtale på sosialkontorene.

Dette inspirerer til å intensivere arbeidet og til å begynne å legge frem erfaringene vi gjør.

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Slutt >>

Resultat 17 - 24 av 76

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: /Page-3/ :