Hjem

Søk

Takk for hjelpen

Netbox
Sosialhjelp 2014
Wednesday 07. January 2015
FATTIGNORGE | Hjem

Sosialhjelpundersøkelsen 2014

Side 1
There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Foreningen Fattignorge gjennomfører med støtte fra Fagforbundet en oppfølger til den store kommuneundersøkelsen rundt sosialhjelpen vi gjennomførte i 2008/ 2009. Også denne gangen har vi støtte fra Fagforbundet, og sikter på tilnærmet 100% svarprosent. I mellomtiden har NAV også etablert seg rundt i landet, så vi synes det er naturlig å gjennomføre en ny undersøkelse. Det vil hjelpe oss stort om vi kan få tilbake den utfylte undersøkelsen senest 30. oktober 2014.

Har du sendt inn undersøkelsen og får en purring? Da kan du sende en epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. og si at du ha svart, og oppgi kommunenavn og kommunenummer så ordner vi opp i det.

Tusen takk for at du hjelper oss å få gjort ferdig undersøkelsen - som er en viktig del av et prosjekt rundt barnefattigdom vi arbeider med.
1. Kontktinformasjon *This question is required.
 
Vi har fått nytt verktøy for undersøkelser!
Tuesday 06. May 2014

Vi jobber med underøkelser om utviklingen i sosialhjelpen siden den store undersøkelsen vår i 2008/ 2009. Vi vil samarbeide med:

Surveys are powered by Survey Maker
Provided by SoGoSurvey

 
Vi samler tusenvis av NAV historier
Tuesday 05. June 2012

Vi vet at det foregår mye godt arbeid på de lokale NAV kontorene. Samtidig er det bekymringsfullt at det er stedig flere som har svært vanskelige og tragiske historier om sitt forhold til NAV - og de konsekvenser dette medfører.

For å lage gode systemer mener vi at brukererfaringen er avgjørende. Det er neppe noen av beslutningstakerne som har gått lenge på sosialhjelp eller andre lave ytelser og har opplevd hvordan systemet er bygget opp. 

Derfor vi vil fokusere på å fortelle både beslutningstakere og andre som er opptatt av rettferdighet hvordan virkeligheten for brukere av NAV systemet er.

VI vil samle inn tusenvis av brukerhistorier, både gode og leie, systematisere og komme med løsningsforslag. Vi vil med andre ord bidra til å gjøre NAV gode.

Det er satt opp en egen hjemmeside på www.fortelldettilnav.no der du du også kan fortelle din historie.  

Din historie er viktig for å få til forandringer i  systemet. Da vil din historie ha vært med på å bety en forskjell for mange. Gå inn på www.fortelldettilnav.no nå! Takk for at du bryr deg.

 
Vi samler NAV historier i Trondheim
Tuesday 05. June 2012
30. mai til 1. juni var vi i Trondheim og snakket med brukere av NAV systemet. Torsdag 31. hadde vi et uformelt gjestebud for brukere og politikere. Fredag 1. juni sto vi på Trondheim Torg og snakket folk, samtidig som vi delte ut kammer med budskapet "Du må greie deg selv - Hilsen NAV" Det var også en oppfordring om å fortelle sin historie på www.fortelldettilnav.no Det var noen vellykkede dager så dette må vi gjøre mer av utover høsten.
 
Tusen takk for all støtte etter TV2 oppslaget
Monday 14. May 2012

Etter oppslaget på TV2 søndag 13.mai har det kommet reaksjoner. Tittelen "Pengerot hos Foreningen Fattignorge" skaper reaksjoner. At saken kanskje ikke er slik den er fremstillet får så være. Det kommer frem etterhvert.

Vi har fått en mengde epost, tekstmeldinger og SMS som støtter oss, ber oss fortsette det gode arbeidet, og også noen som forteller sin egen historie. Vi setter umåtelig stor pris på dette.

 Det er svært interessant at det som fortelles er helt i tråd med det vi arbeider for å få til forbedringer ved. Det gjelder gjeldsproblemer de ikke får hjelp til å løse, samvær med barn og krangling om reisepenger. Det går også mye på at man opplever seg dårlig og uverdig behandlet. Manglende rettsikkerhet gjør at man ikke kommer ut av en vanskelig situasjon. Paradokset er at om man er kriminell nok kan man velge advokater fra øverste hylle, men gjelder det den helt vanlig person uten midler som har kommet i en vanskelig situasjon må man greie seg selv.

Tilfeldighetene vil at vi i dag reiser til Bergen og aar et møte for å samle inn historier fra brukerne av NAV systemet. VI oppfordrer alle til å fortelle sin historie, og har opprettet en en hjemmeside for det.

Besøk www.fortelldettilnav.no 

Vi skal forsikre alle som er bekymret at vi fortsetter å kjempe for rettighetene til de som sliter i samfunnet. Det hadde vært flott om noen ønsker å støte arbeidet vår kan tenke seg å bli en sponsor. Målet vårt er å være selvfinansierende, daglig leder har ikke helse til å motta støtte fra det offentlige på denne måten.

 
NAV har hatt ettersyn hos foreningen
Friday 11. May 2012

Foreningen Fattignorge har valgt å gå til media (TV2) da vi ikke har fått driftsmidler for 2012. Det skjer etter en, etter vår mening, særdeles uryddig prosess.  Den ble startet av Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) tidlig i januar, Vi har siden 2008 mottatt offentlige midler på ca. kr. 900 000 pr. år. Det har dekket utgifter til lønn (1 stilling) , husleie og regnskap/ revisjon. Det foreligger selvsagt revidert regnskap. NAV blander kortene, og har også gjennomført full gjennomgang over alle andre tilskudd og hva det er brukt til. At NAV foretar slik gjennomgang føler vi er et overgrep mot våre andre bidragsgivere. For å kunne drive vårt arbeid for å bekjempe fattigdom må vi ha penger til drift og aktiviteter ut over de tildelte kr. 900 000. Derfor er vi avhengig av andre bidrag, og vi har hatt slike bidrag i disse årene. Det har gitt oss muligheten til både å jobbe på lokalnivå, og ikke minst arbeid for å påvirke systemene. Det har vært mange saker, og vi har også sett oss nødt til å innhente juridisk kompetanse - mange saker gjelder forhold der NAV har unnlatt å følge regelverket slik at enkeltpersoner ikke har fått sine rettigheter. De prinsipielle sakene ble tidvis omtalt i media, og brukt som eksempler på velferdssystemer som ikke fungerer, og dermed viktige ut over den enkelte sak. Blant annet kan nevnes det offentliges erstatningsplikt ved tvangsfravikelse og NAV's mangelfulle håndtering av Trygd-til-forvaltning-avtaler, alvorlige brudd på forvaltningsloven m.m. Vi har fått mye anerkjennelse for jobben vi gjør.

Les mer... [NAV har hatt ettersyn hos foreningen]
 
NAV har ikke gode nok rutiner for kontroll
Sunday 13. May 2012

Vi er selvsagt helt enige i at det er viktig med en kontroll som viser at tildelte offentlige midler brukes slikt det er søkt om, og som fremgår av budsjett og senere regnskap og rapportering. Vi forutsetter at det foreligger et godt regelverk som omhandler rutiner for varsling av kontroll, og at man sørger for at foreningen har  midler til å betale lønninger, husleie og annet som er nødvendig for å holde driften i gang i kontrollperioden. Vi forutsetter også et det er en god dialog i forkant, for vi er overbevist om at svært mye kan avklares/ oppklares på forhånd tuftet på en god dialog. Vi mener også at denne dialogen må fortsette gjennom hele prosessen, også før NAV legger frem en konklusjon. Det er slik vi mener praktiseringen av et godt regelverk må være. I dag har NAV ikke et slikt regelverk, noe som måten NAV har håndtert kontrollen med Foreningen Fattignorge klart viser. Regelverket må oppdateres, og de som mottar midler fra det offentlig må være sterkt representert i en slik fornyelsesprosess.

Les mer... [NAV har ikke gode nok rutiner for kontroll]
 
Fortell det til NAV i Bergen og Trondheim
Friday 11. May 2012

Vi hører at mange får hjelp hos NAV, men dessverre er det alt for mange som forteller at de blir dårlig behandlet og ikke oppnår sine rettigheter.

Det er nok slik at mange beslutningstagere ikke helt vet hvordan virkeligheten er for de som har minst av det meste.  Derfor reiser vi rundt og samler inn tusenvis av historier om erfaringer med NAV systemet. Vi vil også gjerne vite hva hver enkelt mener ville ha hjulpet dem videre og ut av stønadskøen. 

Vi inviterer til et gratis og uformelt møte der vi vil fortelle litt om hvorfor dette er viktig, og hvordan vi vil bruke historiene for å påvirke beslutningstakerne for å få til endringer som vil hjelpe mange. 

I første omgang har vi møter i Bergen og Trondheim. Vi inviterer brukere av NAV systemet, politikere, media og andre som er opptatt av at de som sliter mest i samfunnet skal få det bedre. Vi vil legge opp til diskusjon og spørsmål, og ber om innspill for finne gode løsninger.

Bergen: På Scandic Bergen City hotell i Håkons gate 2-7, tirsdag 15. mai kl. 10-13. 

Vi er i Bergen mandag 14 - onsdag 16 mai. Det er gratis deltagelse, men meld deg på. Bruk informasjonen under. Har du lyst til å fortelle din histore til oss utenom møtet, ring 99396666 eller send en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. for å gjøre en avtale.

Trondheim: På Trondheim Vandrerhjem, Weidemannsvei 41, torsdag 31. mai kl. 10-13

Vi er i Trondheim  onsdag 30. mai  - fredag 1. juni. Det er gratis deltagelse, men meld deg på. Bruk informasjonen under.Har du lyst til å fortelle din historie til oss utenom møtet, ring 99396666 eller send en mail til  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.  for å gjøre en avtale. 

Velkommen til noen interessante timer! 

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Slutt >>

Resultat 1 - 8 av 76

Vil du hjelpe oss?


 Vi er avhengig av frivillige bidrag for å kunne drive foreningen. Vil du hjelpe oss?
Les mer her

Forslag til undertekstPå vei til kemneren?

 

Hva mener du ?

Er NAV en del av fattigdomsproblemet?
 
Eksterne lenker: Page: / :